Pijn in de nek en/of schouder zijn veel voorkomende klachten. In maar een klein aantal gevallen gaat het om klachten, die een specifiek aanwijsbare oorzaak hebben. Vaak betreft het aspecifieke nek-/schouderklachten. Deze klachten kunnen kortdurend aanwezig zijn; een bekend voorbeeld is de 'stijve nek'; plotselinge pijn met bewegingsbeperkingen. Meestal ontstaan de klachten geleidelijk en treden in de loop van de tijd vaker op en nemen in hevigheid toe. Soms kunnen de klachten zich uitbreiden en hoofdpijn en/of armklachten, zoals pijn, tintelingen en krachtsverlies geven.


Specifieke nek-/ schouderklachten

Soms is sprake van een duidelijk aanwijsbare oorzaak. Voorbeelden hiervan zijn een ongeval, nekhernia, infectie of een aangeboren afwijking.


Aspecifieke nek-/ schouderklachten

(Pijn)klachten die gelokaliseerd zijn in de nek-/schouderregio en die eventueel uitstralen naar de hoofd- of de armregio, waarvoor geen specifieke oorzaak tijdens medisch onderzoek wordt gevonden. Overbelasting speelt hierbij vaak een grote rol. Deze overbelasting kan bijvoorbeeld arbeidsgebonden zijn. Tevens kunnen een ongunstige houding, een verhoogde spierspanning en/of stress een rol spelen.

Oefentherapie en nek-/ schouderklachten

Met oefentherapie leert u hoe u de spanning in de spieren kunt verminderen, middels oefeningen. En de pijn daardoor kan verminderen. Daarnaast leert u hoe u overbelasting van de nek en/of schouders kunt voorkomen, door uw bewegingsapparaat op een gunstige manier te gebruiken. Zodat u de klachten kan verminderen en in de toekomst kan voorkomen.