STAP oefentherapie is een samenwerking tussen de praktijken Praktijk voor Oefentherapie Cesar van Inge Verhoeven, Oefentherapie Bunnik van Laura Bunnik en Cesartherapie Minou van Minou Lensen. Per 1 januari 2017 zijn wij een samenwerking aangegaan, hebben we onze krachten gebundeld en treden naar buiten onder de naam STAP Oefentherapie. Door middel van deze samenwerking hopen we u nog beter van dienst te kunnen zijn en door de spreiding van de locaties beter bereikbaar te zijn.


Team


STAP Oefentherapie staat voor Specifiek, Taakgericht, Advies en Persoonlijk.

Specifiek

Omdat wij als oefentherapeuten veel kennis hebben van het menselijk lichaam, de anatomische stand van het bewegingsapparaat en de werking van onze spieren. Zo kunnen we hele specifieke oefeningen geven aan onze cliënten die klachten hebben aan hun houding- en bewegingsapparaat.

Taakgericht

Omdat wij als oefentherapeuten ons richten op het veranderen van het houding- en bewegingsgedrag van de cliënt in zijn of haar dagelijks leven. Wanneer iemand door lichamelijke klachten beperkt is in het langdurig zitten zal er vooral gewerkt worden aan het verbeteren van de zithouding of wanneer iemand beperkt is in het uitvoeren van huishoudelijke taken zullen er adviezen gegeven worden over de houding bij het uitvoeren van die huishoudelijke taken.

Advies

Omdat adviseren als een rode draad door onze behandeling loopt. Of het nu gaat om oefeningen of de uitvoering van dagelijkse handelingen wij adviseren waarbij rekening gehouden worden met de (on)mogelijkheden van ieder individu.

Persoonlijk

Omdat ieder mens uniek is en ieder zijn of haar klachten op eigen manier ervaart. Om die reden worden alle oefeningen en vaardigheden aangepast aan de persoonlijke situatie van de cliënt.