Een kinderoefentherapeut is specialist in de ontwikkeling van opgroeiende kinderen. Oefentherapie bij kinderen is meestal gericht op de motoriek. Beweging is voor de ontwikkeling van kinderen van groot belang. Het is niet altijd vanzelfsprekend dat de ontwikkeling van kinderen loopt zoals die hoort. Sommige kinderen hebben meer moeite met (het aanleren van) een vaardigheid dan andere kinderen. Gelukkig kan een kinderoefentherapeut in die gevallen hulp bieden.

Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo. Meestal gaat dat goed, maar soms loopt een kind een achterstand op in zijn motorische ontwikkeling. Omdat er bijvoorbeeld iets mis is met een van de zintuigen, het zenuwstelsel of het bewegingsapparaat. Een kind met een motorische ontwikkelingsachterstand heeft extra zorg en aandacht nodig. Het moet harder zijn best doen en meer dan gemiddeld oefenen om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen.

Is dat ook met uw kind het geval? Dan kunnen u en uw kind baat hebben bij behandeling door de kinderoefentherapeut. De kinderoefentherapeut is gespecialiseerd in de (senso)motorische ontwikkeling van kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar en kan u precies vertellen wat uw kind nodig heeft.

Binnen onze praktijk zijn Inge Verhoeven, Minou de Jong - Lensen en Laura Bunnik kinderoefentherapeut. U kunt met ons contact opnemen voor meer informatie.