Lage rugklachten komen veelvuldig voor, onderzoek heeft uitgewezen dat ca. 80% van alle volwassenen minstens eens in zijn leven te maken krijgt met lage rugklachten. De belangrijkste symptomen zijn pijn en een verminderd lichamelijk functioneren. De pijn is meestal onder in de rug gelokaliseerd. Er kan sprake zijn van uitstraling naar een van de benen. Rugklachten kunnen gepaard gaan met stijfheid, kracht- en/of bewegingsbeperking. Röntgenonderzoek levert in het algemeen geen aanvullende informatie op en wordt vaak achterwege gelaten. Een onderscheid wordt gemaakt in specifieke en aspecifieke rugklachten.

Specifieke lage rugklachten
Slechts in 5 tot 10% van de gevallen is er sprake van een duidelijk aanwijsbare oorzaak van de rugklachten. Voorbeelden hiervan zijn een hernia, infectie, ontsteking, wervelinzakking bij osteoporose of een stenose (wervelkanaalvernauwing). Deze afwijkingen worden meestal door een specialist geconstateerd.

Aspecifieke lage rugklachten
In de meeste gevallen is er geen duidelijke oorzaak voor de klachten aanwezig. Overbelasting van pijngevoelige structuren van de wervelkolom, zoals tussenwervelschijven, gewrichten, zenuwen en spieren spelen hier een rol.

Onder begeleiding van een oefentherapeut leert u hoe u uw houding kunt verbeteren en op welke manier u de overbelasting op de pijnlijke structuren kunt verminderen. Tevens wordt u geleerd hoe met de klachten en uw lichaam om te gaan zodat klachten in de toekomst voorkomen kunnen worden.